Bouvier des Flandres

Bouvier des Flandres är en boskapshund som härstammar från Franska och Belgiska Flandern. Den användes ursprungligen av bönderna till att driva de stora tunga boskapen.

Till skillnad från vallhundarna drev Bouviern boskapen med hjälp av sin stora tunga kropp. Hundarna hoppade upp och “tacklade“ boskapen. Bouviern var även en uppskattad vakt, drag och familjehund.

Idag används den som vakthund men också som skydds- och polishund. Den har en god fysik och förmåga att klara hårda påfrestningar. Bouviern har även ett gott spårsinne, intiativförmåga och intelligens vilket gör den väl lämpad fär bruksarbete.

Två världskrig har utspelats just i Bouvierns hemtrakter och följaktligen har detta påverkat rasen. Första världskriget innebar nästan slutet för de stora hundarna. Men tack vare sin användbarhet och den kärlek folket i byarna kände för Bouviererna lyckades några få av de bästa exemplaren överleva. Man hade ont om mat och det var omöjligt för en familj att föda en så stor hund. Det var inte ovanligt att hela byar hjälptes åt med att utfodra hundarna.Bouvieren blev även uppskattad av soldaterna för sitt mod och sin lojalitet och tack vare detta finns Bouvier des Flandres kvar som ras än idag.

Till Sverige kom rasen så sent som på 50-talet då 4-5 hundar togs in i landet. På 60-talet var antalet uppe i 20-30 stycken för att idag vara uppe i ca 1500 stycken.

Bouvier des Flandres är en underbar hund för den aktiva familjen. Det är en Brukshund och som sådan behöver den jobba för att komma till sin fulla rätt, därmed inte sagt att man måste tävla bruks, men hunden behöver få använda sitt huvud. Vad man sen väljer att göra tillsammans med sin hund är inte lika viktigt.

En bra början är att gå en valpkurs på någon brukshundklubb och där efter se vad man är intresserad av. Några begränsningar för Bouvierns del finns inte. Den hänger med på allt och älskar att göra sin förare till lags, under förutsättning att man lyckas motivera den. Om inte kommer din Bouvier att titta upp på dig med ögon som säger “jag vet vad du vill att jag ska göra men jag har inte lust just nu, kanske om en liten stund“. Bouvier är nämligen en hund med väldigt mycket integritet, egen vilja och envishet.

Bouvier des Flandres ska vara en kraftigt byggd hund med kort kompakt kropp, kraftig benstomme och starka muskulösa ben. Den ska ge intryck av kraft och styrka utan att verka klumpig. Den ska ge intryck av intelligens, energi och djärvhet men samtidigt vara lugn, sansad, klok och orädd.

Bouviern ska ha ett kraftigt huvud med bred skalle och ett kort kraftigt nosparti. Skallens längd ska i proportion till nospartiet vara 3 till 2. Skallen ska vara flat. Nospartiet ska vara brett och kraftigt med rak profil. Nospartiet och skallens linjer ska vara parallella. Nospartiet mätt precis under ögonen skall vara ungefär lika med huvudets längd. Nostryffeln och övrig pigmentering hos Bouviern ska vara mörk. Ögonen ska vara mörka och vackra med ett frimodigt, energiskt intryck. Öronen ska vara trekantiga och bäras tätt intill huvudet.

Halsens längd ska vara något kortare än huvudet. Kroppen ska vara kraftig med en kort,bred, plan, muskulös och smidig rygg. Ryggens längd från skulderleden till sittbensknölen skall vara ungefär lika med mankhöjden. Länden ska vara kort, särskilt hos hanhunden. Korset får ej vara sluttande. Bakstället ska vara kraftigt och med framträdande muskulatur. Låren ska vara breda och mycket muskulösa. De ska vara parallella med kroppens mittlinje. Vinklarna mot lår och has får varaken vara för raka eller för vinklade. Hasen ska vara lågt ansatt och bakifrån sett absolut parallella.

En Bouvier ska vara harmoniskt byggd för att kunna röra sig med fria, lediga och stolta rörelser.

Pälsen ska vara riklig. Täckhår och underull ska ge ett gott skydd mot väder och vind. Täckhåret ska kännas strävt. Pälsen på huvudet ska vara kort likaså på öronen. Pälsen får inte ligga slätt mot kroppen då det tyder på avsaknad av underull. Underullen består av en mängd fina, täta hår som växer under täckhåret och tillsammans med detta bildar ett vattentätt skydd.

Huvudet ska vara prytt med kraftiga ögonbryn, skägg och mustasch för att ge Bouvien sitt rastypiska utseende. Färgen är oftast brindle i variation från grått upp till nästan svart. För ljusa färger är inte önskvärda.

En vuxen Bouvierhane väger ca 40 kg och är mellan 62-68 cm hög. Idealhöjden är 65cm. Tikarna väger ca 35kg och är mellan 59-65 cm höga, idealhöjd 62 cm. Bouvier des Flandres är med andra ord en stor tung hund men trots detta är det en mycket frisk ras.

Som alla stora hundar behöver den få röra sig fritt och som vuxen trivs den utmärkt med cykelmotion.Under sin uppväxt är det viktigt att man ser till att valpen inte överansträngs. Detta med tanke på att stora raser växer fort och detta medför stora på frestningar för valpens skelett, leder och kropp.

Under sin uppväxt kan Bouvierns pälsvård ibland upplevas som krävande. Pälsen på en ung Bouvier består till stor del av ull, och sådan har lätt för att tova sig. Det är viktigt att man ser till så att pälsen, speciellt i armbågar, ljumskar, vid öron och mellan frambenen inte tovar ihop sig.När hunden väl fått sin vuxenpäls“ räcker det med en rejäl genomkammning ca en gång per vecka.

En sak som Bouviern har med sig hela livet vad gäller pälsen är dess enorma förmåga att samla på sig grus och smuts när den är ute. Detta ramlar sedan ur pälsen efterhand som den torkar. Den som inte klarar av lite grus på golvet ska definitivt inte skaffa sig en Bouvier.

En Bouvier des Flandres har ett lite speciellt temperament som ibland kan tolkas som dålig tillgänglighet. Det är inte en hund som fjäskar för vem som helst, men däremot älskar den folk den känner. Familjen, släkt och vänner. I många hundböcker står att läsa att Bouvieren är en “enmanshund“. Det stämmer inte helt. Den är snarare en “enfamiljshund“.

Familjen (läs flocken) är Bouvierens allt och helst ska alla vara tillsammans alltid. Att alla finns på plats kollar Bouviern genom att placera sig strategiskt när den lägger sig inomhus. Ni får vänja er vid att kliva över er Bouvier när ni passerar dörr öppningar eller ska öppna kylskåpsdörren. För flyttar på sig gör inte en Bouvier.

Det ligger inte i en Bouviers natur att springa fram och ta kontakt med okända vilket kan vara väldigt bekvämt under te x promenader. Men en Bouvier får för den sakens skull aldrig backa om någon försöker ta kontakt med den.

En Bouvier ska vara lugn och sansad inne och ha mycket “motor“ute. Den får aldrig verka stressad eller nervös. Den ska klara av att vistas i olika miljöer utan att bli rädd. Dit husse eller matte går dit ska också Bouviern gå utan några problem.

När man skaffar sig en Bouvier des Flandres får man en hund som kommer att ställa upp för sin familj i alla väder men den kräver i gengäld en hel del tillbaks för att komma helt till sin rätt.

Den vill vara med och ska inte ligga själv. Den behöver “arbeta“. Lagom mycket motion. Den behöver en konsekvent ledare annars tar den över själv. Och framförallt behöver den mycket kärlek för trots sin storlek bor det en liten knähund i varje Bouvier.